SinavYerim
Ortak sınav KURALLARI..

Ortak sınav soruları zümredeki tüm öğretmenlerce hazırlanarak kontrolü yapılacaktır.

Ortak sınav konuları sınav öncesinde öğrencilere bildirilirken sınavlardaki soru içeriği ile ilgili olarak sınıflarda herhangi bir konuşma yapılmayacaktır.

Zümrelerce hazırlanan sorularda öğrenim programında belirtilen öğrenci kazanımlarına uygun olarak sorular hazırlanacaktır.

Sınavda hazırlanan sorular ile sınav süresi uyumlu olacaktır.

Öğrencilerin başarısının belirlenmesinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma, sorgulama, problem çözme ve benzeri becerileri ölçen araç ve yöntemlere önem verilir.

Sınav gözetmenleri sınav evraklarını teneffüs başında teslim alarak sınav salonuna zamanında girecek, sınav başlangıcında sınav kuralları konusunda öğrencileri bilgilendirecek ve sınavın işlerliği konusunda birinci derece sorumlu olacaktır.

Sınav başlamadan önce öğrencilerin cep telefonları toplanacak, sınav oturma düzeni, planlanacak, öğrenci sıraları ayrılacak ve sıra üstü ve altında dersle ilgili herhangi bir materyal bulundurulmayacaktır.

Sınav süresi sınav düzeni sağlandıktan sonra başlatılacaktır.

Öğrenciler belirtilen salonda sınava gireceklerdir. Kendi salonunda sınava girmeyen öğrenciye Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre Disiplin işlemi uygulanacaktır.

Sınav bitmeden kesinlikle sınıftan öğrenci çıkarılmayacak, sınav esnasında sınıf kapıları açık olacaktır.

Sınav gözetmenleri sınav esnasında kesinlikle sınıftan ayrılmayacak, öğrencinin dikkatini dağıtacak veya kopya çekmesine neden olacak davranışlarda bulunmayacaktır.

Ortak sınav evraklarının değerlendirilmesi zümre öğretmenleri tarafından ortaklaşa yapılacak, zümre toplantı tutanaklarında değerlendirme sürecinin nasıl yapılacağı belirlenecektir.

Sınav tarihinden itibaren on gün içerisinde sınav sonuçları ilan edilerek e- okul sistemine not girişi yapılacaktır.

Yazılı kâğıdını görmek isteyen öğrencilerin bu talebi karşılanacaktır.